+420 272 101 411 labpharma@labpharma.cz

Projekce
a
realizace

Více než 140 realizací

 

Stávající provozy

nové provozy

Ke stažení

Reference a fotogalerie

Kontakty

Lab & Pharma, spol. s r.o. byla založena v roce 1991.

Od roku 2000 zastoupení v Ruské federaci se sídlem v Moskvě.

Společnost Lab&Pharma tvoří tým zkušených specialistů, z nichž více než polovina pracuje ve firmě déle než 10 let. Za dobu své existence vydala více než 140 projektů, které byly dotaženy do konce, uvedeny do provozu a spolehlivě fungují.

Lab&Pharma  se zabývá projektováním nových a rekonstruovaných farmaceutických a biotechnologických provozů a laboratoří, dodávkami inženýrských systémů, čistých prostor a funkčních technologických celků včetně jejich uvedení do provozu.

Lab&Pharma se při své práci řídí mimo jiné požadavky GMP, ISO, ISPE, FDA, PDA, WHO, hygienickými a požárními předpisy, stavebními a technickými předpisy platnými v zemích působení a předpisy na ochranu životního prostředí.

Lab&Pharma standardně pracuje v českém, ruském a anglickém jazyce pro zákazníky v České republice, Slovensku, Rusku, Ukrajině, Bělorusku, Uzbekistánu i dalších zemích.

20 specialistů společnosti Lab&Pharma má osobní autorizaci ČKAIT (licenci) na projektování, vedení montáže a uvádění do provozu v různých speciálních odvětvích (pozemní stavby, statika a ocelové konstrukce, technika prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika, elektrotechnická zařízení, technická zařízení, technologická zařízení).

Od roku 2010 je Lab&Pharma na území Ruské federace členem profesních organizací Mezinárodní sdružení projektantů a Mezinárodní aliance stavitelů, a také vlastní příslušné licence na provádění projekčních a stavebně-montážních činností.

Svým zákazníkům Lab&Pharma nabízí komplexní služby v projektové přípravě, realizaci projektů i následném servisu.

  Pro stávající provozy nabízíme

  • Analýza případných problémů, návrh řešení a odstranění problémů.
  • Konzultace v oblasti GMP, technologického vybavení, čistých prostor, monitoringu kritických parametrů i dalších oblastí farmaceutické výroby.
  • Zpracování projektu rekonstrukce stávajícího provozu:
   • Koncepční studie.
   • Projektová dokumentace pro stavební řízení.
   • Projektová dokumentace pro provedení stavby.
   • Dokumentace skutečného provedení.
   • Autorský dozor projektanta během výstavby.
  • Vypracování uživatelských specifikací – URS na nově integrovaná technologická zařízení.
  • Technická podpora při výběru nového technologického zařízení.
  • Technická podpora při FAT/SAT nových technologických zařízení.
  • Integrování nového technologického zařízení do stávajícího provozu a jeho napojení na média.
  • Úpravy a rozšíření stávajících systémů, dodávky a montáže:
   • Čisté prostory a vzduchotechnika.
   • Technologická média (voda na injekci, čištěná voda, čistá pára, stlačený vzduch, technické plyny).
   • Systémy přípravy roztoků.
   • Systémy CIP, SIP.
   • Identifikace příčin problémů u existujících systémů, kontrola nerezových soustav technologických médií, produktovodů apod. a jejich případná oprava či rekonstrukce.
   • Systém monitoringu kritických parametrů (částice, rychlost proudění vzduchu, tlak, teplota, vlhkost).
   • Inženýrské systémy (vzduchotechnika, chlazení, vytápění, pára, elektroinstalace, automatická regulace, vodovod, kanalizace).
  • Subdodávky specializovaných částí systémů pro vyšší dodavatele.
  • Zaregulování stávající vzduchotechniky a inženýrských systémů, defektoskopie HEPA filtrů.
  • Vypracování dokumentace testování při uvádění do provozu (commissioning) a provádění testů.
  • Ve všech fázích úzce spolupracujeme se specialisty zákazníka.
  • Technická podpora údržby námi dodaných systémů po celou dobu jejich životnosti, případně jejich pravidelný smluvní servis.

  Pro nově vznikající provozy nabízíme

  • Konzultace v oblasti GMP, technologického vybavení, čistých prostor, monitoringu kritických parametrů i dalších oblastí farmaceutické výroby.
  • Zpracování projektu nového provozu:
   • Studie proveditelnosti.
   • Koncepční studie.
   • Basic design.
   • Projektová dokumentace pro stavební řízení.
   • Projektová dokumentace pro provedení stavby.
   • Dokumentace skutečného provedení.
   • Autorský dozor projektanta během výstavby.
  • Vypracování uživatelských specifikací – URS na technologická zařízení.
  • Technická podpora při výběru technologického zařízení.
  • Technická podpora při FAT/SAT technologických zařízení.
  • Integrování technologického zařízení do čistého prostoru a jeho napojení na média.
  • Dodávka a montáž:
   • Čisté prostory a vzduchotechnika.
   • Technologická média (voda na injekci, čištěná voda, čistá pára, stlačený vzduch, technické plyny).
   • Dodávka specializovaných výrobních zařízení.
   • Systém přípravy roztoků.
   • Systém CIP, SIP.
   • Návrh a dodávka vybavení čistých prostor.
   • Systém monitoringu kritických parametrů (částice, rychlost proudění vzduchu, tlak, teplota, vlhkost).
   • Inženýrské systémy (vzduchotechnika, chlazení, vytápění, pára, elektroinstalace, automatická regulace, vodovod, kanalizace).
  • Subdodávky specializovaných částí systémů pro vyšší dodavatele.
  • Uvádění vzduchotechniky a inženýrských systémů do provozu, jejich testování a zaregulování, defektoskopie HEPA filtrů, vč. zpracování návodů pro obsluhu a údržbu a zaškolení obsluhy.
  • Vypracování dokumentace testování při uvádění do provozu (commissioning) a provádění testů.
  • Ve všech fázích úzce spolupracujeme se specialisty zákazníka.
  • Technická podpora údržby námi dodaných systémů po celou dobu jejich životnosti, případně jejich pravidelný smluvní servis.

  Ke stažení

  Certifikát

  ISO 9001:2015 (CZ)

  Fotogalerie

  Reference

  Jsme partneři stávajících zákazníků, ke kterým se vracíme, k novým zákazníkům se chceme chovat stejně.

  Pracujeme s firmami 15 a více let

  Pracujeme s firmami 10 a více let

  Pracujeme s firmami 5 a více let

  Kontakty

  Lab & Pharma, spol. s r.o.

  Ing. Ilja Brüll
  Ing. Tomáš Hujo
  úsek technologického projektování

  Ing. Jiří Novotný
  úsek projektování inženýrských systémů

  Ing. Jiří Bubeníček
  úsek realizace

  Adresa

  U Továren 1380/2f
  102 00  Praha 10
  Česká republika

  Telefon

  +420 272 101 411

  Zajímá Vás něco?
  Napište nám!